Artakom d.o.o. Zagreb, Siječanjska 8; tel: **385 (0)1 3883-122, fax: **385 (0)1 3885-242, e-mail: