KONTAKT

SJEDIŠTE: Artakom d.o.o.
Telefon: (01) 3883 122
Fax: (01) 3885 242
E-mail:
Adresa: Siječanjska 6
10000 Zagreb
MB: 3807053
OIB:28682192964
 
PRODAJA:
Radno vrijeme: 9.00-17.00 Pon.-Pet.
Telefon: (01) 3883 122
Fax: (01) 3885 242
E-mail:

Adresa: Siječanjska 6
10000 Zagreb
 
SERVIS:
Radno vrijeme: 9.00-17.00 Pon.-Pet.
Telefon: (01) 3883 122
Fax: (01) 3885 242
E-mail:

Adresa: Siječanjska 6
10000 Zagreb
 

 

 

 

 


Artakom d.o.o. Zagreb, Siječanjska 6; tel: **385 (0)1 3883-122, fax: **385 (0)1 3885-242, e-mail: